ANF 캣 식스프리골드 어덜트


브랜드          ANF
규격              1.8kg (200g씩 소포장), 6kg(400g씩 소포장),  8kg(400g씩 소포장)
주원료          건조 분쇄된 신선한 닭고기 그리고 연어,
                    명태어분), DL-메치오닌, 유산균        
                   (Enterococcus faecalis EF-2001) 등
제조국          한국
대상              1세 이상

연관상품

ANF 캣 식스프리골드 키튼

ANF 캣 식스프리골드 웨이트케어